نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

حاجی بادام شکری “مجتهد زاده”

307,200 تومان
تعداد در کارتن:  16 بسته
وزن هر بسته: 350 گرم
تاریخ تولید: 1400/05
تاریخ انقضاء: 1400/11
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر بسته: 19200 تومان

حاجی بادام ریز “مکنت”

158,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/19
تاریخ انقضاء: 1400/11/19
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 15800 تومان

حاجی بادام درشت “مکنت”

143,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/19
تاریخ انقضاء: 1400/11/19
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو:14300 تومان

حاجی بادام درشت “مکنت” (اعلاء)

258,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/19
تاریخ انقضاء: 1400/11/19
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 25800 تومان

حاجي بادام 10 کیلویی “فرجامی” (نایلونی)

179,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/13
تاریخ انقضاء: 1400/05/13
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17900 تومان

حاجي بادام 5 کیلویی “فرجامی” (کارتنی)

95,000 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/16
تاریخ انقضاء: 1400/05/16
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19000 تومان

حاجی بادام پاکتی “مجتهد زاده”

328,000 تومان
تعداد در کارتن: 16 بسته
وزن هر بسته: 350 گرم
تاریخ تولید: 1400/04
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر بسته: 20500 تومان

حاجی بادام “ستایش” (ریز)

159,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 15900 تومان

حاجی بادام ریز “نارين قلعه”

158,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 15800 تومان

حاجی بادام “شیرین صفت”(15 کیلوگرم)

204,000 تومان
وزن: نایلون 15 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 13600 تومان

حاجی بادام ریز “جام شکر”

135,000 تومان
وزن هر نایلون: 10 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 13500 تومان

حاجی بادام “شیرین صفت”(10 کیلوگرم)

108,000 تومان
وزن: نایلون 10 کیلوگرمی
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 10800 تومان