نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

شیرینی عسلی (مربایی) “آردیان” (600 گرم کارتنی)

436,800 تومان
تعداد در کارتن: 24 جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 600 گرم
تاریخ انقضاء: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 18200 تومان

شیرینی عسلی (مربایی) آردیان (600گرم)

173,000 تومان
تعداد در نایلون: 10 جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 600 گرم
تاریخ انقضا: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد:  17300 تومان

شیرینی عسلی (مربایی) “شهد و شکر” (طرح خاتم)

190,000 تومان
تعداد در کارتن: 10 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 650 گرم
تاریخ انقضاء: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 19000 تومان

شیرینی عسلی (مربایی) “ماناما”

372,600 تومان
تعداد در کارتن: 18 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 800گرم
تاریخ انقضاء: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 20700 تومان

شیرینی عسلی (مربایی) “شهد و شکر” (نایلونی)

214,000 تومان
تعداد در نایلون: 10 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 800 گرم
تاریخ انقضاء: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 21400 تومان

شیرینی عسلی (مربایی) آردیان (800 گرم)

285,600 تومان
تعداد در کارتن مادر: ۱۲ جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 800 گرم
تاریخ انقضا: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 23800 تومان

شیرینی عسلی (مربایی) “شهد و شکر” (کارتنی)

296,400 تومان
تعداد در کارتن: 12 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 800 گرم
تاریخ انقضاء: 2 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 24700 تومان