نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

شکر پنیر ریز بطری “دلبوث”

232,000 تومان
تعداد در کارتن: 16 بانکه
تاریخ تولبد: 1400/06/30
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر بانکه: 14500 تومان

قرص نعناع “لذیذ تام”

297,600 تومان
تعداد در کارتن مادر: 3840 عدد
تعداد بانکه در کارتن: 12 بانکه
تعداد در هر بانکه: 80 بسته
تعداد در هر بسته: 4 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر بسته: 310 تومان

شکر پنیر جور فله “ائلیچین”

88,500 تومان
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17700 تومان

قرص نعناع “باربین”

529,920 تومان
تعداد در کارتن مادر: 288 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 12 جعبه
تعداد در هر جعبه: 24 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر عدد: 1840 تومان

نقل خلال فله “مجتهد زاده”

152,500 تومان
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 30500 تومان

شکر پنیر هل فله “ائلیچین”

260,000 تومان
وزن کارتن مادر: 20 کیلوگرم
تعداد در کارتن مادر: 4 نایلون
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 13000 تومان

شکر پنیر رنگی فله “ائلیچین”

92,500 تومان
وزن نایلون : 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 18500 تومان

نقل پسته مجتهد زاده

573,600 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.

نقل بادام درشت فله مجتهد زاده

199,000 تومان
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 39800 تومان

نقل بادام (درختی) مجتهد زاده

403,200 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 16800 تومان

نقل گردو (گل گاو زبان) مجتهد زاده

652,800 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 27200 تومان

نقل نعنایی مجتهد زاده

271,200 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 11300 تومان