نمایش 1–12 از 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شکر پنير جور فله ائليچين

216,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 4 نایلون
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
طعم ها: ساده،نعنایی
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 10800 تومان

شکر پنير رنگی فله ائليچين

236,000 تومان
وزن کارتن مادر: 20 کیلوگرم
تعداد در کارتن مادر: 4 نایلون
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 11800 تومان

نقل پسته مجتهد زاده

573,600 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.

نقل بادام درشت فله مجتهد زاده

138,000 تومان
وزن هر نایلون: 5 کیلوگرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 27600 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.

نقل بادام (درختی) اعلاء مجتهد زاده

381,600 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 15900 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.

نقل بادام (درختی) ممتاز مجتهد زاده

494,400 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 20600 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.

نقل گردو (گل گاو زبان) مجتهد زاده

646,800 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 26950 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.

نقل نعنایی مجتهد زاده

152,640 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 6360 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.
 

نقل هلدار یزدی مجتهد زاده

132,480 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 5520 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.
 

نقل گل محمدی مجتهد زاده

152,640 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 6360 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.
 

نقل خلال بادام زمینی مجتهد زاده

213,840 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 8910 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.
 

نقل گشنیز مجتهد زاده

171,600 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
وزن هر عدد: 400 گرم
تاریخ انقضاء:  4 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 7150 تومان
توجه: به دلیل نوسانات شدید، قیمت قید شده در سایت مقطوع نمیباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد.