نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

حلوا کنجدی روزگار

208,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: ۷۲ عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 6 جعبه
تعداد در هر جعبه: ۱۲ عدد
وزن تقریبی هر عدد: ۵۰ گرم
تاریخ انقضاء: ۶ ماه پس از تولید
مصرف کننده: 4150 تومان
قیمت هر عدد: 2900 تومان

تساژ کنجدی صدفی آچاچی

237,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 12 عدد
وزن تقریبی هر عدد: 380 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 24000 تومان
قیمت هر عدد: 19750 تومان

تساژ کنجدی عسلی آچاچی

201,600 تومان
تعداد در کارتن مادر: 12 عدد
وزن تقریبی هر عدد: 175 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 20000 تومان
قیمت هر عدد: 16800 تومان

سوهان عسلی چهار مغز آچاچی

217,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 12 عدد
وزن تقریبی هر عدد: 200 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 22000 تومان
قیمت هر عدد: 18100 تومان

معجون کنجدی مهدی

60,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 30 عدد
وزن تقریبی کارتن مادر: 2.4 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 80 گرم
تاریخ انقضاء: 9 ماه پس از تولید
مصرف کننده: 3500 تومان
قیمت هر عدد: 2000 تومان

معجون فوکاپيت آب حيات

396,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 240 عدد
تعداد در کارتن مادر: 12 جعبه
تعداد در هر جعبه: 20 عدد
وزن تقریبی هر عدد: 50 گرم
تاریخ انقضاء: 5 ماه پس از تولید
مصرف کننده: 3300 تومان
قیمت هر عدد: 1650 تومان

سوهان کنجدی و تخمه ای فله اسحاقیان

68,000 تومان
وزن جعبه: 4 کیلوگرم
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17000 تومان

سوهان کنجدی فله ای اسحاقیان

66,000 تومان
وزن جعبه: 4 کیلوگرم
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16500 تومان

معجون کنجدی لقمه ای کام لی

132,000 تومان
تعداد جعبه در کارتن مادر: 6 جعبه
تعداد تقریبی در هر جعبه: 75 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 1.2 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 14 گرم
تاریخ انقضاء: 8 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 750 تومان
قیمت هر جعبه: 22000 تومان
قیمت تقریبی هر عدد: 293 تومان
توجه: زمان آماده سازی و ارسال برای این محصول 2 روز کاری می باشد.

معجون کنجدی متوسط کام لی

167,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 270 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 6 جعبه
تعداد در هر جعبه: 45 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 1.5 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 30 گرم
تاریخ انقضاء: 8 ماه پس از تولید
مصرف کننده: 1500 تومان
قیمت هر عدد: 620 تومان

معجون کنجدی آذربایجان

228,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 240 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 30 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 2 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 70 گرم
تاریخ انقضاء: 15 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 3000 تومان
قیمت هر عدد: 950 تومان

معجون کنجدی بزرگ کام لی

185,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 180 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 6 جعبه
تعداد در هر جعبه: 30 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 1.9 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 65 گرم
تاریخ انقضاء: 8 ماه پس از تولید
مصرف کننده: 3000 تومان
قیمت هر عدد: 1030 تومان