نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترشی مخلوط “بیژن”

145,200 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر عدد: 670 گرم
تاریخ تولید: 1399/11/04
تاریخ انقضاء: 1401/05/04
قیمت مصرف کننده: 16900 تومان
قیمت هر عدد: 12100 تومان
 

زیتون شور بدون هسته “بیژن”

379,200 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر عدد: 630 گرم
تاریخ تولید: 1399/12/02
تاریخ انقضاء: 1401/05/29
قیمت مصرف کننده: 42000 تومان
قیمت هر عدد: 31600 تومان

ترشی سیر کامل کارملی “ماه راد”

214,800 تومان
تعداد در شل : 6 عدد
وزن هر عدد: 700 گرم
تاریخ تولید: 1399/10/15
تاریخ انقضاء: 1401/10/15
قیمت مصرف کننده : 41910 تومان
قیمت هر عدد: 35800 تومان

خیار شور ممتاز “شهدین”

240,000 تومان
تعداد در شل : 6 عدد
وزن هر عدد: 660 گرم
تاریخ تولید: 1399/08/20
تاریخ انقضاء: 1401/08/20
قیمت مصرف کننده : ندارد
قیمت هر عدد: 40000 تومان

ترشی کلم قرمز “شهدین”

91,200 تومان
تعداد در شل: 6 عدد
وزن هر عدد: 660 گرم
تاریخ تولید: 1400/01/22
تاریخ انقضاء: 1402/01/22
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 15200 تومان
 

ترشی مخلوط “شهدین”

86,400 تومان
تعداد در شل: 6 عدد
وزن هر عدد: 660 گرم
تاریخ تولید: 1400/02/18
تاریخ انقضاء: 1402/02/18
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 14400 تومان
 

ترشی لیته “شهدین”

86,400 تومان
تعداد در شل: 6 عدد
وزن هر عدد: 660 گرم
تاریخ تولید: 1400/12/18
تاریخ انقضاء: 1402/12/18
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 14400 تومان
 

ترشی بندری “شهدین”

89,400 تومان
تعداد در شل: 6 عدد
وزن هر عدد: 660 گرم
تاریخ تولید: 1399/09/10
تاریخ انقضاء: 1401/09/10
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 14900 تومان
 

خیار شور حلب نول “سمردیس”

222,300 تومان
وزن حلب: 18 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/01/25
تاریخ انقضاء: 1401/07/25
قیمت هر کیلو ناخالص: 12350 تومان

خیار شور حلب ممتاز “سمردیس”

277,200 تومان
وزن حلب: 18 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/01/26
تاریخ انقضاء: 1401/07/02
قیمت هر کیلو ناخالص: 15400 تومان

خیار شور ویژه “سمر دیس”

346,200 تومان
تعداد در شل : 12 عدد
وزن هر عدد: 680 گرم
انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده : 40500 تومان
قیمت هر عدد: 28850 تومان

خیار شور ممتاز “سمر دیس” (1500 گرم)

264,600 تومان
تعداد در شل : 6 عدد
وزن هر عدد: 1500 گرم
انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده : 64500 تومان
قیمت هر عدد: 44100 تومان