نمایش 1–12 از 36 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنسرو تن ماهی “پنجره”

266,400 تومان
تعداد در شل: 24 عدد
وزن هر عدد: 150 گرم
تاریخ تولید: 1400/01/22
تاریخ انقضاء: 1402/01/22
قیمت مصرف کننده: 16900 تومان
قیمت هرعدد: 11100 تومان

کنسرو لوبیا چیتی “بیژن”

135,600 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر محصول: 380 گرم
تاریخ تولید: 1400/01/05
تاریخ انقضاء: 1402/01/05
قیمت مصرف کننده: 14200 تومان
قیمتع هر عدد: 11300 تومان

زیتون شور بدون هسته “بیژن”

379,200 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر عدد: 630 گرم
تاریخ تولید: 1399/12/02
تاریخ انقضاء: 1401/05/29
قیمت مصرف کننده: 42000 تومان
قیمت هر عدد: 31600 تومان

کنسرو سبزیجات مخلوط “بیژن”

186,000 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر محصول: 380 گرم
تاریخ تولید: 1399/11/14
تاریخ انقضاء: 1401/11/14
قیمت مصرف کننده: 19500 تومان
قیمت هر عدد: 15500 تومان

کنسرو ذرت “بیژن”

189,600 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر محصول: 380 گرم
تاریخ تولید: 1399/11/21
تاریخ انقضاء: 1401/11/21
قیمت مصرف کننده: 19900 تومان
قیمت هر عدد: 15800 تومان

کنسرو نخود سبز “بیژن”

186,000 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر محصول: 380 گرم
تاریخ تولید: 1399/12/06
تاریخ انقضاء: 1401/12/06
قیمت مصرف کننده: 19500 تومان
قیمت هر عدد: 15500 تومان

کنسرو بادمجان “بیژن”

128,400 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر محصول: 380 گرم
تاریخ تولید: 1399/10/08
تاریخ انقضاء: 1401/10/08
قیمت مصرف کننده: 13500 تومان
قیمتع هر عدد: 10700 تومان

کنسرو لوبیا با قارچ “بیژن”

186,000 تومان
تعداد در شل: 12 عدد
وزن هر محصول: 380 گرم
تاریخ تولید: 1399/11/15
تاریخ انقضاء: 1401/11/15
قیمت مصرف کننده: 19500 تومان
قیمتع هر عدد: 15500 تومان

زیتون با هسته “ماه راد” (500 گرم)

374,400 تومان
تعداد در شل : 12 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ تولید: 1400/02/25
تاریخ انقضاء: 1401/08/25
قیمت مصرف کننده : 38500 تومان
قیمت هر عدد: 31200 تومان

زیتون بی هسته “ماه راد” (500 گرم)

420,000 تومان
تعداد در شل : 12 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ تولید: 1400/02/28
تاریخ انقضاء: 1401/08/28
قیمت مصرف کننده : 42600 تومان
قیمت هر عدد: 35000 تومان

زیتون هسته فلفل “ماه راد” (500 گرم)

564,000 تومان
تعداد در شل : 12 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ تولید: 1399/12/21
تاریخ انقضاء: 1401/06/21
قیمت مصرف کننده : 57500 تومان
قیمت هر عدد: 47000 تومان

زیتون پرورده “ماه راد” (500 گرم)

355,500 تومان
تعداد در شل : 9 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ تولید: 1400/02/22
تاریخ انقضاء: 1401/08/22
قیمت مصرف کننده : 47700 تومان
قیمت هر عدد: 39500 تومان