نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تافی مغزدار ایران

206,400 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17200 تومان

تافی کاکائویی ایران

258,000 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 5 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 15 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17200 تومان

تافی میوه ای ایران

201,750 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 5 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 15 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 13450 تومان

کارامل ریز میوه ای ایران

175,200 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 15 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 14600 تومان

تافی ترش ایران

204,000 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17000 تومان

تافی کره ای ایران

249,000 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 15 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16600 تومان

تافی توت فرنگی ایران

199,200 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16600 تومان

تافی شیری ایران

249,000 تومان
تعداد بسته در کارتن مادر: 5 بسته
وزن تقریبی هر کارتن: 15 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16600 تومان