نمایش 1–12 از 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسمارتیز پروانه ای باربین

304,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 480 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 12 بسته
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 1000 تومان
قیمت هر عدد: 635 تومان

اسمارتیز یویو باربین

252,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 144 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 6 جعبه
تعداد در هر جعبه: 24 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 1.2 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 3000 تومان
قیمت هر عدد: 1750 تومان

اسمارتیز تفنگی باربین

285,120 تومان
تعداد در کارتن مادر: 288 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 12 بسته
تعداد در هر بسته: 24 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر عدد: 990 تومان

شکلات سنگی کامیون باربین

389,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 80 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 8 بسته
تعداد در هر بسته: 10 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر عدد: 4865 تومان

اسمارتیز ورقه ای باربین

325,500 تومان
تعداد در کارتن مادر: 288 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 12 بسته
تعداد در هر بسته: 24 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید

اسمارتیز عینکی باربین

259,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 480 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 12 بسته
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر عدد: 540 تومان

اسمارتيز ماشين کورسی باربين

158,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 180 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 6 بسته
تعداد در هر بسته: 30 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید

اسمارتيز شيشه شير باربين

258,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 150 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 5 بسته
تعداد در هر بسته: 30 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید

اسمارتيز گنجشکی باربين

215,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 120 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
تعداد در هر بسته: 30 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر عدد: 1795 تومان

اسمارتيز سوتی باربين

193,500 تومان
تعداد در کارتن مادر: 180 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 6 بسته
تعداد در هر بسته: 30 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید

شانسی خروس باربين

130,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 24 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 4 بسته
تعداد در هر بسته: 6 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید

اسمارتیز ماشین باربین

210,300 تومان
تعداد در کارتن مادر: 192 عدد
تعداد بسته در کارتن مادر: 8 بسته
تعداد در هر بسته: 24 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید