نمایش 1–12 از 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شکلات شمشی جنرال “سایرو”

160,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 8 بسته
وزن تقریبی هر بسته: 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 20100 تومان

شکلات شمشی کاکائو “سایرو”

342,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 12 بسته
وزن تقریبی هر بسته: 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 28500 تومان

شکلات شمشی سفید “سایرو”

307,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 12 بسته
وزن تقریبی هر بسته: 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 25600 تومان

شکلات دو سر پرس 55 درصد”سایرو”

276,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 6 بسته
تعداد تقریبی در هر بسته: 270 عدد
وزن کارتن مادر: 6 کیلوگرم
وزن  هر بسته: 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر کیلو: 46000 تومان

شکلات دو سر پرس “باراکا”

305,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 3 بسته
وزن کارتن مادر: 6 کیلوگرم
وزن  هر بسته: 2 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر کیلو: 50900 تومان

شکلات دو سر پرس “آنیش” 57 درصد

411,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 4 بسته
وزن کارتن مادر: 8 کیلوگرم
وزن  هر بسته: 2 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر کیلو: 51400 تومان

شکلات دو سر پیچ آنیش

407,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 4 بسته
وزن کارتن مادر: 8 کیلوگرم
وزن  هر بسته: 2 کیلوگرم
وزن هرعدد: 5.5 گرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر کیلو: 50900 تومان

شکلات دو سر پیچ دارک “باراکا”

367,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 3 بسته
تعداد در هر بسته: 330 عدد
وزن کارتن مادر: 6 کیلوگرم
وزن  هر بسته: 2 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 6گرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر کیلو: 61200 تومان

شکلات جرقه ای “سایرو”

358,200 تومان
تعداد در کارتن مادر: 6 بسته
تعداد تقریبی در هر بسته: 120 عدد
وزن کارتن مادر: 6 کیلوگرم
وزن تقریبی هر بسته:  1 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 10 گرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر کیلو: 59700 تومان

شکلات پوششی پارمیدا

334,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 8 بسته
وزن تقریبی هر بسته: 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 41800 تومان

شکلات تخته ای پارمیدا

423,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 12 بسته
وزن تقریبی هر بسته: 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 35250 تومان

شکلات سنگی فله شیواسان

362,600 تومان
تعداد در کارتن مادر: 4 بسته
وزن هر بسته: 3.5 کیلوگرم
وزن کارتن مادر: 14 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 9 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 25900 تومان