نمایش 1–12 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

نوقا دو رنگ ساده کاکائویی “باخیش”

300,000 تومان
وزن هر کارتن: 12 کیلوگرم
تعداد بسته در کارتن: 8 بسته
تعداد تقریبی در بسته: 42 عدد
تاریخ تولید: 1400/06/06
تاریخ انقضاء: 1400/12/06
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 25000

نوقا پسته ای “باخیش” (5000 فروش)

495,600 تومان
تعداد در کارتن مادر: 168 عدد
تعداد بسته در کارتن: 8 بسته
تعداد در بسته: 21 عدد
وزن هر بسته: 980 گرم
وزن هر عدد: 45 گرم
تاریخ تولید: 1400/05/28
تاریخ انقضاء: 1400/09/28
قیمت مصرف کننده: 5000 تومان
قیمت هر عدد: 2950 تومان

نوقا کادوئی پسته ای “باخیش”

472,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 240 بسته
تعداد بسته در کارتن: 16 بسته
تعداد تقریبی در بسته: 15 عدد
وزن تقریبی هر بسته: 400 گرم
تاریخ تولید: 1400/06/06
تاریخ انقضاء: 1400/12/06
قیمت مصرف کننده: 55000 تومان
قیمت هر بسته: 29500 تومان

نوقا گردویی ویژه “وای نوقا”

480,000 تومان
تعداد جعبه در کارتن مادر: 20 جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 370 گرم
تعداد در جعبه: 15 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هرجعبه:  24000 تومان

نوقا پسته ویژه “وای نوقا”

470,000 تومان
تعداد جعبه در کارتن مادر: 20 جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 370 گرم
تعداد در جعبه: 15 عدد
تاریخ تولید: 1400/04
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر جعبه:  23500 تومان

نوقا پسته “وای نوقا”

390,000 تومان
تعداد جعبه در کارتن مادر: 20 جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 370 گرم
تعداد در جعبه: 20 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هرجعبه:  19500 تومان

نوقا گردویی “آس” (10 بسته ای)

345,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 10 بسته
وزن هر بسته : 1 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 34500 تومان

نوقا قیفی پاستیلی “شوکو امین”

255,360 تومان
تعداد در کارتن مادر: 384 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 48 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 665 تومان

نوقا سه رنگ “شوکو امین”

209,920 تومان
تعداد در کارتن مادر: 512 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 64 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 410 تومان

نوقا آجیلی “شوکو امین”

340,480 تومان
تعداد در کارتن مادر: 448 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 56 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 760 تومان

نوقا پاستیلی “شوکو امین”

309,120 تومان
تعداد در کارتن مادر: 448 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 56 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 690 تومان

نوقا گل محمدی کوچک “شوکو امین”

209,920 تومان
تعداد در کارتن مادر: 512 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 64 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 410 تومان