نمایش 1–12 از 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نوقا ساده کاکائویی جوانمرد

155,400 تومان
تعداد تقریبی در کارتن مادر: 360 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 4 جعبه
تعداد در هر جعبه: 90 عدد
وزن کارتن مادر: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر جعبه: 3 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 33 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 12950 تومان

نوقا مغزدار فله ای شوکو امین

101,100 تومان
تعداد تقریبی در کارتن مادر: 500 عدد
وزن کارتن: 6 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 12 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16850 تومان

نوقا شکلاتی 1000 فروش شوکو امین

228,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 400 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 8 جعبه
تعداد در هر جعبه: 50 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 1000 تومان
قیمت هر عدد: 570 تومان

نوقا پسته ی کادوئی جوانمرد

236,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 20 بسته
تعداد در بسته: 15 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 11800 تومان

نوقا فله پسته ای جوانمرد

309,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 10 بسته
تعداد در بسته: 63 عدد
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 30900 تومان

نوقا سفید_صورتی جوانمرد

155,400 تومان
تعداد تقریبی در کارتن مادر: 360 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 4 جعبه
تعداد در هر جعبه: 90 عدد
وزن کارتن مادر: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر جعبه: 3 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 33 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 12950 تومان

نوقا ساده کاکائویی ابتکار

120,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 4 جعبه
تعداد در هر جعبه: 108 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 3 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 25 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
توجه: تعداد باقی مانده این محصول 4 کارتن می باشد.

نوقا ساده زعفرانی جوانمرد

155,400 تومان
تعداد تقریبی در کارتن مادر: 360 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 4 جعبه
تعداد در هر جعبه: 90 عدد
وزن کارتن مادر: 12 کیلوگرم
وزن تقریبی هر جعبه: 3 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: 33 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 12950 تومان

نوقا پسته ای آس

270,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 10 بسته
تعداد در بسته: 63 عدد
وزن تقریبی هر بسته : 1.2 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 27000 تومان

نوقا گردویی آس

220,000 تومان
تعداد در کارتن مادر : 10 بسته
تعداد در بسته: 63 عدد
وزن تقریبی هر بسته: 1.2 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
 

نوقا ساده آس

171,000 تومان
تعداد تقریبی در کارتن مادر: 385 عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: 4 جعبه
تعداد تقریبی در هر جعبه: 96 عدد
وزن تقریبی هر جعبه: 3 کیلوگرم
وزن تقریبی هر عدد: ... گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد

نوقا سه رنگ تامسین

128,640 تومان
تعداد در کارتن مادر: ... عدد
تعداد جعبه در کارتن مادر: .... جعبه
تعداد در هر جعبه: .... عدد
وزن تقریبی هر جعبه: .... گرم
وزن تقریبی هر عدد: ... گرم
تاریخ انقضاء: .... پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد