نمایش 1–12 از 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

گز 350 گرم مغزدار خیام

232,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 24 جعبه
تعداد در جعبه: 24 عدد
وزن خالص هر جعبه: 300 گرم
وزن ناخالص هر جعبه: 350 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 9700 تومان

گز 250 گرم مغزدار خیام

210,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 30 جعبه
تعداد در جعبه: 20 عدد
وزن خالص هر جعبه: 200 گرم
وزن ناخالص هر جعبه: 250 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 7000 تومان

گز سکه ای برشی 18 درصد مخلوط پسته و بادام اعتماد

350,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 20 عدد
وزن تقریبی هر عدد: 300 گرم
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر عدد: 17500 تومان

گز 350 گرم بدون مغز خیام

140,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 24 جعبه
تعداد در جعبه: 24 عدد
وزن خالص هر جعبه: 300 گرم
وزن ناخالص هر جعبه: 350 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 5850 تومان

گز 18 درصد کواسمه لقمه ای آردی

420,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 20 جعبه
وزن تقریبی هر جعبه: 300 گرم
وزن هر عدد گز: 12 گرم
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر جعبه: 21000

گز کوچک بدون مغز بلداجی

96,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 30 جعبه
تعداد در جعبه: 15 عدد
وزن خالص هر جعبه: 100 گرم
وزن ناخالص هر جعبه: 150 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 3200 تومان

گز 250 گرم بدون مغز خیام

129,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 30 جعبه
تعداد در جعبه: 20 عدد
وزن خالص هر جعبه: 200 گرم
وزن ناخالص هر جعبه: 250 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 4300 تومان

گز آردی مستطیل بدون مغز خیام

140,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 20 جعبه
وزن خالص هر جعبه: 350 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 7000 تومان

گز آردی مربع بدون مغز خیام

111,600 تومان
تعداد در کارتن مادر: 18 جعبه
وزن خالص هر جعبه: 250 گرم
تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 6200 تومان

گز کوچک شمس (فرامین)

292,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 40 جعبه
تعداد تقریبی  در هر جعبه: 20 عدد
وزن هر جعبه: 240 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 7300 تومان

گز شمس بزرگ (فرامین)

218,400 تومان
تعداد در کارتن مادر: 24 جعبه
تعداد تقریبی  در هر جعبه: 30 عدد
وزن هر جعبه: 340 گرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 9100 تومان

گز کواسمه 10 درصد کشویی

402,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 24 جعبه
وزن هر جعبه: 250 گرم
وزن هر عدد: 12 گرم
تاریخ انقضاء: 5 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد: 16750 تومان