انواع آدامس

نمایش 1–12 از 42 نتیجه

نمایش 9 24 36

آدامس استیکی موز “فرز” (5 عددی)

834,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 600 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر جعبه: 20 بسته
تعداد در هر بسته: 5 عدد
تاریخ تولید: 1400/05/20
تاریخ انقضاء: 1401/11/20
قیمت هر عدد : 1390 تومان

آدامس دراژه 6 عددی نعنا “اوینا”

624,000 تومان
تعداد در کارتن مادر : 1200 عدد
تعداد بسته در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر بسته: 20800 تومان
قیمت هر عدد: 520 تومان

آدامس دراژه 6 عددی میوه “اوینا”

624,000 تومان
تعداد در کارتن مادر : 1200 عدد
تعداد بسته در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر بسته: 20800 تومان
قیمت هر عدد: 520 تومان

آدامس دراژه 6 عددی موز “اوینا”

624,000 تومان
تعداد در کارتن مادر : 1200 عدد
تعداد بسته در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر بسته: 20800 تومان
قیمت هر عدد: 520 تومان

آدامس دراژه 6 عددی دارچین “اوینا”

624,000 تومان
تعداد در کارتن مادر : 1200 عدد
تعداد بسته در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر بسته: 20800 تومان
قیمت هر عدد: 520 تومان

آدامس استیکی دارچین “اوینا”

834,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 600 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر جعبه: 20 بسته
تعداد در هر بسته: 5 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد : 1390 تومان

آدامس استیکی نعنا “اوینا”

834,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 600 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر جعبه: 20 بسته
تعداد در هر بسته: 5 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد : 1390 تومان

آدامس دراژه 6 عددی پرتقال ” اوینا”

624,000 تومان
تعداد در کارتن مادر : 1200 عدد
تعداد بسته در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر بسته: 40 عدد
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هر بسته: 20800 تومان
قیمت هر عدد: 520 تومان

آدامس استیکی توت فرنگی “اوینا”

834,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 600 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر جعبه: 20 بسته
تعداد در هر بسته: 5 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد : 1390 تومان

آدامس استیکی موزی “اوینا”

834,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 600 عدد
تعداد جعبه در هر کارتن: 30 جعبه
تعداد در هر جعبه: 20 بسته
تعداد در هر بسته: 5 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه پس از تولید
قیمت هر عدد : 1390 تومان

آدامس تمشک “ایر فریش”

600,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 15 بسته 16 عددی (240 بسته)
تاریخ انقضاء: 18 ماه پس از تولید
قیمت هر بسته: 2500 تومان

آدامس طالبی_هندوانه “ایر فریش”

600,000 تومان
تعداد در کارتن مادر: 15 بسته 16 عددی (240 بسته)
تاریخ انقضاء: 18 ماه پس از تولید
قیمت هر بسته: 2500 تومان