نمایش 1–12 از 100 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیسکوئیت فله تینا نارگیلی “آژین”

84,500 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/30
تاریخ انقضاء: 1401/06/30
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16900 تومان

بیسکوئیت فله زبان “آژین”

84,500 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/30
تاریخ انقضاء: 1401/06/30
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16900 تومان

بیسکوئیت فله زبان کنجدی “آژین”

97,500 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/22
تاریخ انقضاء: 1401/06/22
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19500 تومان

بیسکوئیت فله خورشیدی کاکائویی “آژین”

97,500 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/31
تاریخ انقضاء: 1401/06/31
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19500 تومان

بیسکوئیت فله خورشیدی ساده “آژین”

84,500 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07/24
تاریخ انقضاء: 1401/07/24
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 16900 تومان

بیسکوئیت فله ساقه کرمدار “آژین”

97,500 تومان
وزن هر کارتن: 5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/31
تاریخ انقضاء: 1401/06/31
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19500 تومان

بیسکوئیت تی تایم “نی سا” (1200 گرم)

132,000 تومان
تعداد در شل: 6 بسته
وزن هر بسته: 1200 گرم
تاریخ تولید: 1400/03/01
تاریخ انقضاء: 1401/02/31
قیمت مصرف کننده: 42000 تومان
قیمت هر عدد: 22000 تومان

بیسکوئیت زبان زعفران با تزئین شکر “کاردینال”

129,000 تومان
تعداد در شل: 3 جعبه
وزن هر جعبه: 2.5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/04
تاریخ انقضاء: 1401/06/03
قیمت مصرف  کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17200 تومان
قیمت هر جعبه 2.5کیلویی: 43000 تومان

بیسکوئیت نارگیلی با تزئین شکر “کاردینال”

129,000 تومان
تعداد در شل: 3 جعبه
وزن هر جعبه: 2.5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/03
تاریخ انقضاء: 1401/06/02
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17200 تومان
قیمت هر جعبه 2.5 کیلویی: 43000 تومان

بیسکوئیت پذیرایی پرتقالی با تزئین شکر “کاردینال”

129,000 تومان
تعداد در شل: 3 جعبه
وزن هر جعبه: 2.5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/02
تاریخ انقضاء: 1401/06/01
قیمت مصرف کننده :ندارد
قیمت هر کیلو: 17200 تومان
قیمت هر جعبه 2.5 کیلویی: 43000 تومان

بیسکوئیت پذیرایی موزی با تزئین شکر “کاردینال”

129,000 تومان
تعداد در شل: 3 جعبه
وزن کارتن: 2.5 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/06/02
تاریخ انقضاء: 1401/06/01
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 17200 تومان
قیمت هر جعبه 2.5 کیلویی: 43000 تومان

بیسکوئیت سبوس دار “نی سا” (نی اسنک)

115,000 تومان
وزن کارتن: 6 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت تقریبی هر کیلو: 19160 تومان