نمایش 1–12 از 53 نتیجه

نمایش 9 24 36

ویفر فله ای رنگی جور “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر فله ای پرتقال “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر فله ای کاکائو “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر فله ای شیر تافی “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر فله ای توت فرنگی “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر فله ای نارگیلی “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر فله ای موز “کرتیل”

79,200 تومان
وزن کارتن: 4 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/07
تاریخ انقضاء: 1401/07
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت هر کیلو: 19800 تومان
 

ویفر توت فرنگی فله “فرجامی”

55,000 تومان
وزن کارتن:  2.7 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/04/08
تاریخ انقضاء: 1401/04/08
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت تقریبی هر کیلو: 20400 تومان

ویفر پرتقالی فله “فرجامی”

61,000 تومان
وزن کارتن:  3 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/12
تاریخ انقضاء: 1401/05/12
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت تقریبی هر کیلو: 20300 تومان

ویفر موزی فله “فرجامی”

55,000 تومان
وزن کارتن:  2.7 کیلوگرم
تاریخ تولید: 1400/05/09
تاریخ انقضاء: 1401/05/09
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت تقریبی هر کیلو: 20400 تومان

ویفر کاکائویی فله “بهدیس”

65,000 تومان
وزن کارتن: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت تقریبی  هر کیلو: 21600 تومان

ویفر توت فرنگی فله “بهدیس”

65,000 تومان
وزن کارتن: 3 کیلوگرم
تاریخ انقضاء: 6 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: ندارد
قیمت تقریبی  هر کیلو: 21600 تومان