نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پودر کیک های “کاردینال”

127,200 تومان
تعداد در کارتن: 12 جعبه
تعداد در هر جعبه: 2 بسته 250 گرمی
وزن هر جعبه: 500 گرم
قیمت مصرف کننده: 17900 تومان
تاریخ انقضاء: یکسال پس از تولید
قیمت هرعدد: 10600 تومان
جهت انتخاب طعم کلیک کنید:

پودر ژله هفت میوه نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر ژله انبه نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر ژله توتی فروتی نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر ژله تمشک آبی نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر ژله پرتقالی نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر ژله طالبی نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر کیک پرتقالی نوکیلا

122,400 تومان
تعداد در کارتن : 12 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ انقضاء: 14 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 16000 تومان
قیمت هر عدد: 10200 تومان

پودر ژله موز نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر ژله هندوانه نوکیلا

244,800 تومان
تعداد در کارتن مادر: 48 عدد
تعداد جعبه در کارتن: 6 جعبه
تعداد در جعبه: 8 عدد
وزن هر عدد: 100 گرم
تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 8000 تومان
قیمت هر عدد: 5100 تومان

پودر کیک نارگیلی نوکیلا

122,400 تومان
تعداد در کارتن : 12 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ انقضاء: 14 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 16000 تومان
قیمت هر عدد: 10200 تومان

پودر کیک موزی نوکیلا

122,400 تومان
تعداد در کارتن : 12 عدد
وزن هر عدد: 500 گرم
تاریخ انقضاء: 14 ماه پس از تولید
قیمت مصرف کننده: 16000 تومان
قیمت هر عدد: 10200 تومان